Jste zde: T-Mobile

 

Dobré odpoledne, 

T-Mobile si je vědom závažnosti stávající situace, a proto přistupuje k mimořádnému kroku. Po dobu nouzového stavu nabídne svým firemním zákazníkům neomezená data zdarma. 

_„Plně si uvědomujeme závažnost současné situace i nejistotu, kterou naši zákazníci pociťují"_ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile Czech Republic, a dodává: „_Aktuální nabídkou chceme přispět svým dílem k zachování přirozeného běhu české ekonomiky a bezproblémovému chodu státních institucí, a zpříjemnit všem život v době, která je pro nás všechny velmi náročná."  

Nouzový stav představuje značnou zátěž pro firmy a státní instituce. Pro zmírnění dopadů aktuální situace na chod ekonomiky umožní T-Mobile využívat NEOMEZENÁ DATA ZDARMA VŠEM ZÁKAZNÍKŮM S RÁMCOVOU SMLOUVOU. Naši zákazníci i jejich koncoví uživatelé, kteří nyní aktivně data čerpají, budou mít od 18.3. aktivována neomezená data zdarma. Nabídka platí do 30. dubna 2020. 

U tarifů, které nabídku využijí, nebude do konce této mimořádné nabídky možné měnit stávající nastavení datových zvýhodnění a datového objemu. 

  Pro aktivaci stačí mít nyní aktivní data v rámci svého mobilního hlasového tarifu, případně datového zvýhodnění.

Stávající nastavení ostatních služeb tato nabídka nijak nemění. 

 Spolu s  možností komunikace a neomezeného přístupu k internetu odkudkoliv lze pro zaměstnance využít i další nástroje pro spolupráci a komunikaci firemních týmů na dálku. T-Mobile jako významný partner společnosti Microsoft nabízí své zkušenosti a podporu při nasazení a používání Teams, jejichž zpřístupnění zákazníkům oznámil Microsoft na svém_ __blogu_ [1]_. _ 

 V případě zájmu o tuto možnost ze strany státních institucí a velkých firem lze poptat přímou podporu společnosti T-Mobile na adrese_ __licencni.centrum@t-mobile.cz__._

 Pro rodinné příslušníky využívající výhod smlouvy o T-Mobile Programu je připravena rezidentní nabídka. Podrobné informace k dispozici na www.t-mobile.cz/stalevespojeni [2].__

 Věříme, že naše pomoc usnadní v současné nelehké situaci běh Vaší společnosti a pomůže Vašim zaměstnancům zůstat v kontaktu s kolegy a zajistit tak plynulý chod firmy i při práci z domova.

 Díky, že jste s námi. 

VÁŠ T-MOBILE

 JAK VYUŽÍT DATA ZDARMA:

 

Dostupné pro všechny uživatele pod Rámcovou smlouvou, kteří mají nyní aktivní data v rámci svého mobilního hlasového tarifu, případně datového zvýhodnění. Všem těmto koncovým uživatelům budou neomezená data zdarma aktivována automaticky.

 Pro dodatečnou aktivaci neomezených dat u uživatelů, kteří je aktivní nemají, je potřeba:

 §  Změnit tarif na tarif s daty nebo aktivovat některé z datových zvýhodnění

 §  Zaslat seznam nově přidaných telefonních čísel na svého osobního konzultanta

 Pro deaktivaci neomezených dat je potřeba: 

§  Zaslat seznam telefonních čísel na svého osobního konzultanta

 ZO OSŽ Všetaty 

Copyright © BESTWEB