Jste zde: Aktuální počasí

Aktuální počasí - Stránka se automaticky aktualizuje každých 30 vteřin.

Miniaplikace

  Upozornění !! - Pokud meteostanice neukazuje přesná data, znamená to, že přenosový počítač je offline. Údaje se aktualizují ihned po jeho zapnutí.   

Vysvětlení k meteorologickým pojmům

Rychlost větru - je rychlost vzduchu měřená vůči zemi. K jejímu měření se v meteorologii používají přístroje zvané anemometry. Rychlost větru lze také odhadnout podle jeho účinků na předměty poblíž zemského povrchu. Pro odhad síly větru se používá mezinárodní dvanáctidílná Beaufortova stupnice sestavená v roce 1805 anglickým admirálem Francisem Beaufortem.

Pociťovaná teplota - je skutečná teplota, kterou za daných povětrnostních vlivech cítíte na pokožce.

Relativní vlhkost - je základní vlastností vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství suchého vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je od něho odvislé počasí a podnebí.

Rosný bod - (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.
Vzduch za určité teploty může obsahovat jen určité množství vodních par. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím více vlhkosti pojme. Pokud se vzduch začne ochlazovat, vodní páry začnou kondenzovat. Podmínkou je přítomnost kondenzačních jader. Rosný bod lze považovat za jiné vyjádření absolutní vlhkosti vzduchu.

Zdroj dat: www.bestweb.cz

Data jsou generována meteorologickou stanicí WS-3600

 ZO OSŽ Všetaty 

Copyright © BESTWEB