Jste zde:Stávka 13.6.2011

STÁVKA 16.6. 2011

  Fotografie ze stávky

  Soud odborům zakázal pondělní stávku

  Leták k vyvěšení

  Aktuální informace ke stávce 16.6.2011

  Pokyny pro účastníky stávky zaměstnanců na železnici

  Podpisový arch ke stávce 16.6.2011

  Pokyny k činnosti stávkových výborů na úrovni organizačních složek ČD, a.s., ČD Cargo, a.s.,
SŽDC, s.o. a zaměstnavatelských subjektů, kde působí OSŽ

  Informace

  Ohlášená stávka, opatření

 

 Stávkový výbor :

  Petr Toman        -  RCP Praha - předseda ZO OSŽ Všetaty
  Martin Habich     -  Cargo Nymburk - místopředeseda ZO OSŽ Všetaty
  Alena Hejsková  -  KCOD Praha - hospodář ZO OSŽ Všetaty

 

 ZO OSŽ Všetaty 

Copyright © BESTWEB